Impressum

Lastnik in upravljalec spletnega mesta hotel.si:

MAIS Informacijski sistemi d.d.
Leskoškova cesta 10,
1000 Ljubljana
T: +01 5002100
E-Mail1: fidelity@mais.si
E-Mail2: info@hotel.si

Okrožno sodišče/Registry Court in Ljubljana
Vložna št./Registry No.: 1/04253/00
Mat.št./Org.No.: 5425760, ID za DDV/VAT ID: SI51521644